NETWORK

Wywiad jawnoźródłowy

Rozwiązania w zakresie Open Source Intelligence (OSINT)

 

Szkolenia

Szkolenia i prelekcje z zakresu wywiadu jawnoźródłowego (białego wywiadu, OSINT), analizy informacji oraz bezpieczeństwa i prywatności w internecie.

 

Produkty

Produkty wspomagające pozyskiwanie wiedzy oraz dedykowane rozwiązania dla efektywnego gromadzenia i przetwarzania informacji.

 

Usługi

Doradztwo i konsultacje w zakresie technik pozyskiwania oraz analizy informacji z otwartych źródeł. Realizacja potrzeb informacyjnych.